+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Upozorňujeme všechny podnikatele, tj. právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, na plnění povinností původce odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, především povinností uvedených v písmenech c) a e). Zkráceně: povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

 

Pokud Vám vznikají například odpadní plastové obaly, papíry nebo sklo, jste povinni tyto shromažďovat odděleně a nemísit je se směsným komunálním odpadem.K zajištění převzetí vytříděných odpadů je nutno mít uzavřenou smlouvu se společností, která má oprávnění k převzetí odpadu do svého vlastnictví.

 

V případě, že toto původce odpadů neplní, hrozí mu pokuta v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Případné dotazy směrujte na odbor životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem (Bc. Andrea Rousková, andrea.rouskova@mestolysa.cz, 325 510 287).
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.