+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Víte, jaké materiály odevzdáváte do kontejnerů? Co znamenají tajuplné piktogramy na obalech výrobků? Z jakého důvodu se vlastně uvádějí na obalech?

V tabulkách níže uvedených je výčet nejčastějších druhů obalových materiálů a jejich identifikačních kódů.znaceni PET

materiál písemný kód číselný kód
plasty    
polyethylentereftalát PET 1
vysokohustotní polyetylen HDPE 2
Polyvinylchlorid PVC 3
nízkohustotní polyetylen LDPE 4
polypropylen PP 5
polystyren PS 6
jiné   7
papír a lepenka    
vlnitá lepenka PAP 20
hladká lepenka PAP 21
papír PAP 22
kov    
ocel FE 40
hliník ALU 41
dřevo    
dřevo FOR 50
korek FOR 51
textil    
bavlna TEX 60
juta TEX 61
sklo    
bíle sklo GL 70
zelené sklo GL 71
hnědé sklo GL 72
kompozitní materiál    
papír a lepenka/různé kovy C/* 80
papír a lepenka/plast C/* 81
papír a lepenka/hliník C/* 82
papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech C/* 83
papír a lepenka/plast/hliník C/* 84
papír a lepenka/plast/hliník/ocelový pocínovaný plech C/* 85
plast/hliník C/* 90
plast/ocelový pocínovaný plech C/* 91
plast/různé kovy C/* 92
sklo/plast C/* 95
sklo/hliník C/* 96
sklo/ocelový pocínovaný plech C/* 97
sklo/různé kovy C/* 98

*) Písmenný identifikační kód materiálu převažujícího svou plošnou hmotností.

Uvedené symboly jsou používány pouze jako doporučené označení pro obaly. Značení obalu je ovšem povinné (§ 6 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech: Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropské unie). Značením obalů se zabývá technická norma ČSN 77 0052-2 – Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů, z které uvedené tabulky jsou přejaty.

Je třeba si uvědomit, že toto značení obalů nemá nic společného s jejich „ekologičností“, je to pouhé označení materiálů, z kterých obaly jsou vyrobeny, pro jejich možné následné využití. Dalším symbolem uváděným na obalech je tzv. Anti-littering (postava odhazující cosi do koše), která pouze vyzývá k neznečišťování životního prostředí.

Anti-Littering

Na obalech by se dále měl nacházet symbol Zelený bod (dvě prolnuté šipky). Označení obalu značkou Zelený bod znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.
zelený bod

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.