+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Původci odpadů (§ 39 odst. 2 zákona o odpadech), který v produkci či nakládání s odpady za kalendářní rok přesáhl zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu, vzniká ohlašovacípovinnost, a to podáním ročního Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v termínu do 15. února následujícího roku. Tyto limity se týkají celého subjektu (celkové produkce a nakládání s odpady ve všech provozovnách). Pokud tedy alespoň jeden z těchto limitů přesáhnete, je nutné zaslat hlášení za každou provozovnu zvlášť. Provozovnou se z hlediska odpadového hospodářství rozumí i místo provozování činnosti, při které vznikají odpady. Pokud tedy např. stavební nebo opravárenské firmy produkují odpady na různých správních územích obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pak musí v případě, že jim vznikne ohlašovací povinnost, zaslat za každé toto území jedno souhrnné roční hlášení se všemi odpady, které jim na daném území vznikly.
Hlášení o produkci a nakládání s odpady je nutné zaslat výhradně pomocí Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Formuláře pro hlášení do ISPOP najdete na internetové adrese https://www.ispop.cz. Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí.Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.