+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Město Lysá nad Labem má zpracovaný digitální povodňový plán pro město i pro obec s rozšířenou působností. Plány zpracovala společnost EVNIPARTNER s.r.o.. Jedná se o dokument, který v případě záplav může sehrát důležitou roli a může pomoci minimalizovat případné škody způsobené povodní.
Povodňový plán města naleznete na adrese 
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/lysa-nad-labem


Plány obsahují digitální mapy, kde jsou aktuální data z centrálních zdrojů.  V plánech lze najít aktuální informace o počasí, hladině vodních toků, jejich správcích, kontakty na členy povodňových komisí a povodňových orgánů, hydrologické údaje, informace o varovném systému či o záchranných činnostech při záplavách, záplavová území apod.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.