+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Odbor vnitřních věcí zajišťuje:

 • výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • výkon státní správy na úseku matriky,
 • výkon státní správy na úseku přestupků,
 • evidence obyvatel + výkon státní správy na úseku evidence obyvatel,
 • chod městské podatelny,
 • organizování a průběh voleb do zastupitelstva města a vyšších zastupitelských sborů – výkon státní správy na úseku voleb,
 • vedení rozpočtové kapitoly vnitřní správy,
 • vyřizování běžné agendy a korespondence,
 • plnění dalších úkolů stanovených ZM, RM, starostou, místostarostou.
 • vyřizování osobní agendy PMÚ a uvolněných zastupitelů,
 • správa úřední desky.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.