+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Všechny zákony v platném znění:

 • Zák.č.128/2000 Sb., o obcích
 • Zák.č.129/2000 Sb., o krajích
 • Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích - do 30.06.2017
 • Zák.č. 250/2017 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – od 01.07.2017
 • Zák.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zák.č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • Zák.č. 328/1999/Sb., o občanských průkazech,
 • Zák.č. 329/1999 Sb., Sb. o cestovních dokladech
 • Zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zák.č.500/2004 Sb., správní řád
 • Zák.č.115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • Zák.č.269/2007 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.