| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
03. Pojmenování (název) životní situace
Prohlášení o volbě druhého jména

04. Základní informace k životní situaci
Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu prohlašovatele nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Toto prohlášení není časově omezeno a nepodléhá správnímu poplatku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci; nezletilý starší 15 let připojí k prohlášení svůj souhlas.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. prosince 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

Zvolené druhé jméno nesmí být stejné.

Upozorňujeme na povinnost užívat obě jména, která jsou v knize narození, resp. v rodném listu, zapsána.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podejte písemné prohlášení o volbě druhého jména na příslušný úřad.

08. Na které instituci životní situaci řešit
Prohlášení o volbě druhého jména lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu prohlašovatele nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na matričním úřadu je třeba předložit písemné prohlášení o volbě druhého jména, které obsahuje:


jméno(a), příjmení, datum narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,jméno(a), příjmení, popř. rodná příjmení, a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,jméno, popř. jména, která si zvolí,ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popř. podpisy uznány za vlastní,příp. souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

K prohlášení se dále připojí:


rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah prohlášení o volbě druhého jména.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá prohlašovateli do 30 dnů (od obdržení prohlášení s podklady) nový rodný list.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., v němž budou uvedena obě jména.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba
Eliška Landová, tel: 325 510 225, e-mail:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
03.03.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován
01.01.2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.