+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Svatby na radnici a jiném vhodném místě

Informace pro snoubence

Rezervace svatebních obřadů na kalendářní rok 2022 bude matriční úřad přijímat od 1. listopadu 2021.

Objednat svatbu lze těmito způsoby:

- osobně v kanceláři matriky (1. patro, kancelář č. 114)

- telefonicky na tel. č. 325 510 225

Odbor vnitřních věcí - matrika Městského úřadu Lysá nad Labem pro rok 2022 bude vypisovat termíny pro svatby v těchto dnech:

Leden:       dle dohody s matrikářkou

Únor:        dle dohody s matrikářkou

Březen:      dle dohody s matrikářkou

Duben:       01.04., 02.04., 08.04., 09.04., 22.04, 23.04., 29.04, 30.04.

Květen:      06.05., 07.05., 13.05., 14.05., 20.05., 21.05., 27.05., 28.05.

Červen:     03.06., 04.06., 10.06., 17.06., 24.06., 25.06.

Červenec:  09.07., 15.07., 16.07. 22.07., 23.07.

Srpen:       05.08., 06.08., 12.08., 13.08., 26.08., 27.08.

Září:           09.09., 10.09., 16.09., 17.09., 23.09., 24.09.

Říjen:         dle dohody s matrikářkou

Listopad:    dle dohody s matrikářkou

Prosinec:     dle dohody s matrikářkou

 

 

Ve státní svátky a úřední dny pondělí a středa neoddáváme. Po dohodě s matrikářkou lze oddávat i úterky a čtvrtky.
Rada města stanovila oddávající den pro konání svateb na radnici Města Lysá nad Labem pátek v době od 10:00 – do 14:00 hod.. V tuto dobu není uzavření manželství zpoplatněno.

 

 

K vyřízení formalit v úředních hodinách se snoubenci dostaví nejpozději 1 měsíc před uzavřením sňatku osobně a předloží: doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní doklad), rodný list, rozvedení + pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, - vdovec/vdova + úmrtní list zemřelého manžela, rodný list společných dětí (mají-li). Pokud je sňatek uzavírán mimo obřadní síň radnice nebo v sobotu na radnici (tzn. mimo dobu stanovenou radou obce), vyplní snoubenci žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Snoubenci - cizinci předkládají dokumenty stanovené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (při rezervaci obdrží snoubenci podrobný seznam).

PŘEHLED POPLATKŮ ZA OBŘADY:

    • Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3000,- Kč
    • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2000,- Kč
    • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1000,- Kč
    • Uzavření manželství mimo stanovené prostory patřící Městu Lysá nad Labem (zámecký park,….) – 1210,-Kč

PRÁVNÍ AKT UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků.
Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení. Pokud je manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, mělo by být důstojné. V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. Snoubencům bude u občanského průkazu oddělena vyznačená část. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.


OBŘADNÍ SÍŇ - BUDOVA HISTORICKÉ RADNICE:
Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit. V celé budově radnice je zakázáno házet rýži, konfety, okvětní lístky či cokoliv jiného.

Hudba:
Nejpozději týden před uzavřením manželství si snoubenci přinesou svojí hudbu staženou na flashdisku nebo zašlou na email matrikářce (Jedná se jen o obřadní síň Městského úřadu).

Foto, kamera:
Fotografové mají možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po skončení obřadu (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího".

JINÉ VHODNÉ MÍSTO by mělo být důstojné.
Dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a je nutné ji dodržet. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.