+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Před blížícím se termínem zahájení zemědělských prací a na základě usnesení Rady města Lysá nad Labem, ze dne 10.1.2016, upozorňujeme a žádáme zemědělce v Lysé nad Labem a Litoli, na dodržování zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění a to především § 28 odst. 1) a 3):Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi. Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.Městská policie, se zahájením zemědělských prací, bude provádět častější kontroly.

                                                                          Děkujeme za pochopení.                                                                                                        Odbor správy majetkuNalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.