+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Všechny zákony v platném znění:
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
  • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
  • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.