+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

V souladu s novou OZV města Lysá nad Labem č. 3/2020, o místních poplatcích, která nabyla účinnosti dne 01.01.2021 upozorňujeme občany na změnu výše poplatku a změnu splatnosti místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

VÝŠE POPLATKU

  1. Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci je ve výši 780,- Kč/osobu/rok.

  2. Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 65 let a více a který v daném kalendářním roce dovrší 6 let a méně je poplatek stanoven ve výši 540,- Kč/osobu/rok.

  3. Poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba je ve výši 780,- Kč/nemovitost/rok.

SPLATNOST POPLATKU

Poplatek je splatný 1x ročně nejpozději k 30.6. příslušného kalendářního roku.

Poplatníkům, kteří hradí poplatek prostřednictvím SIPO čísla, bude poplatek načten v měsíci červnu. Pokud je poplatek hrazen prostřednictvím SIPO čísla bezhotovostně inkasem z účtu poplatníka, je potřeba upravit výši limitu k inkasu, aby byla platba provedena.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.