+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Městský úřad v Lysé nad Labem, jako správce místních poplatků, tímto informuje poplatníky, že v souladu s § 155a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, lze vrátit vratitelný přeplatek vzniklý na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a na místním poplatku ze psů v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč.

Vratitelný přeplatek bude vrácen na základě písemné žádosti poplatníka, jemuž vratitelný přeplatek vznikl.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.