| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Na základě stanoviska Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami je třeba, aby domácnosti v karanténě a domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19 ukládaly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek, kapesníků a odpadu určeného ke třídění) do pytlů o tloušťce minimálně 0,2 mm. Pytle je potřeba na povrchu ošetřit desinfekčním prostředkem a zavázané odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic nemění. Mohou i nadále třídit odpad do nádob k tomu určených.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.