+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Sazba poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na rok 2020

Základní sazba poplatku na rok 2020 činí 690,- Kč.

Občané, kteří jsou přihlášeni k pobytu v obci Lysá nad Labem, mají slevu na poplatku ve výši 150,- Kč. Výše poplatku po slevě činí 540,- Kč za osobu, a to bez ohledu na věk. Splatnost poplatku je ve dvou stejných splátkách do 31.3 a 30.9. příslušného kalendářního roku. Občané mají možnost uhradit poplatek i jednorázově, v tomto případě je nutné uhradit poplatek v plné výši do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Občané, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, hradí poplatek ve výši 690,- Kč za stavbu. Splatnost poplatku je jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet č. 0127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který vám sdělí paní Plachá, odbor správy majetku, tel. 325510235, e-mail lenka.placha@mestolysa.cz  Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

Lze využít i možnosti úhrady prostřednictvím služby SIPO. V tomto případě je nutné sdělit spojové číslo a označit poplatníky, kterých se to týká osobně v kanceláři č.219 nebo na e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.