| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad za rok 2019, aby tak neprodleně učinili.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet č. 127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který vám sdělí paní Plachá, odbor správy majetku, tel. 325510235, e-mail .

Povinnost hradit tento poplatek mají i občané, kteří mají trvalý pobyt na adrese úřadu Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.