+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022 zůstává stejná jako v roce 2021.

VÝŠE POPLATKU

  • Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 7 - 64 let, je stanoven ve výši 780,- Kč/rok.
  • Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 65 let a více, je stanoven ve výši 540,- Kč/rok.
  • Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 6 let a méně, je stanoven ve výši 540,- Kč/rok.
  • Poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnictví nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, je stanoven ve výši 780,- Kč/rok.

SPLATNOST POPLATKU

Poplatek je splatný 1x ročně nejpozději k 30.06. příslušného kalendářního roku.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet č. 127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který se po dobu trvání poplatkové povinnosti nemění. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

Lze využít i možnosti úhrady prostřednictvím služby SIPO. V tomto případě je nutné v kanceláři č. 219 nebo na e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz sdělit spojové číslo, jméno, příjmení a datum narození poplatníka případně poplatníků, kterých se to týká, a to nejpozději do 30.04. příslušného kalendářního roku. Po tomto datu bude úhrada poplatku prostřednictví SIPO čísla možná až od následujícího kalendářního roku. V případě, že poplatník již hradí poplatek prostřednictvím SIPO čísla, výše uvedené údaje již neohlašuje.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.