+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Od 01.11.2020 přechází město Lysá nad Labem na nový systém evidence pytlového sběru tříděného odpadu. Občanům budou nově vydávány štítky s QR kódem nikoli kódem čárovým. Již vytištěné štítky s čárovým kódem budou i nadále platné, lze je používat do jejich spotřebování.

Další změnou, kterou přinese přechod na nový evidenční systém, bude změna v postupu sledování výsledků pytlového sběru tříděného odpadu. Ty budou k dispozici přes webové stránky města Lysá nad Labem, záložka životní prostředí - odpady. Zde bude odkaz do nového systému evidence. K zobrazení výsledků bude nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje budou každému poplatníkovi zapojenému do pytlového sběru tříděného odpadu přiděleny v úřední dny na MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, kancelář č. 219, paní Plachá. Vyzvednout si přihlašovací údaje bude možné nejdříve 09.11.2020 osobně na základě předložení občanského průkazu. Za nezletilé poplatníky jedná v této věci zákonný zástupce.


Lenka Plachá
Odbor správy majetku
Tel.: 325 510 235
E-mail: lenka.placha@mestolysa.cz

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.