+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Vážení občané,

Městský úřad v Lysé nad Labem, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, sděluje následující:

Pokud bude výše uvedený místní poplatek uhrazen po lhůtě splatnosti tj. po 31.3.2020 nejpozději však do 30.6.2020, nebude takto zaplacený poplatek sankcionován navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích. Splatnost 30.9.2020 zůstává zachována.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.