| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Pro občany, kteří jsou přihlášeni k pobytu v obci Lysá nad Labem včetně cizích státních příslušníků je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách do 31.3.2020 a 30.9.2020. Občané mají možnost uhradit poplatek i jednorázově, v tomto případě je nutné uhradit poplatek v plné výši do 31.3.2020. Výše poplatku pro rok 2020 je 540,- Kč za osobu.

Pro občany, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, je poplatek splatný jednorázově do 31.3.2020. Výše poplatku pro rok 2020 je 690,- Kč za nemovitost.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet č. 0127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který vám sdělí paní Plachá, odbor správy majetku, tel. 325510235, e-mail . Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

 
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.