+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

V letošním roce město Lysá nad Labem připravilo nový dotační program s názvem „Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem“.

Program je již zveřejněn na webových stránkách města a dne 10. 10. 2019 proběhl pro ředitele/ky školských zařízení seminář který měl nový program osvětlit. Školy a školky mohou ještě letos získat finanční prostředky na neinvestiční aktivity konané ve školním roce 2019/2020 ve výši 500 tis. korun. Podpora je poskytována jak na materiál, vybavení a odměny dětem, tak na odměny učitelům. Příjem žádostí o dotaci je  do 11. 11. 2019.

Dotace je poskytnuta účelově na pořádání školních soutěží a představení. Podpořeny tak mohou být např. sportovní turnaje, vánoční besídky, koncerty konané v kině Základní uměleckou školou Lysá nad Labem a jiné aktivity, které učitelé společně s dětmi připravují. Další podporovanou aktivitou je příprava dětí na další vzdělávání. Například příprava předškoláků do prvních tříd (logoped, kroužek grafomotoriky) nebo příprava dětí na gymnázium, střední školy či orchestr (v případně Základní umělecké školy Lysá nad Labem). V neposlední řadě je možné podpořit kroužky, které školské zařízení pořádá ve školním areálu. V některých případech lze umožnit podporu externích subjektů/odborníků, kteří se školou spolupracují.

V příštím roce bude program vyhodnocen a dle potřeby aktualizován tak, aby možnosti čerpání byly známy dopředu před zahájením školního roku.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě programu a jeho následném schválení v zastupitelstvu města.


Mgr. Jiří Havelka

místostarosta

20191018 165317

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.