+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Dne 2. září 2019 Ekolandia o.p.s. otevřela v Lysé nad Labem Litoli v malebném domečku se zahrádkou mikrojesle Sluníčko, které jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu (projekt Mikrojesle v Lysé nad Labem – sladění rodinného a pracovního života, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010976). Mikrojesle budou v provozu do 30. června 2022 a kladou si za cíl pomoci rodičům s péčí o děti při návratu do zaměstnání, a to zejména s malými dětmi, které nejsou příjímány do mateřských škol. Jsou otevřeny v době od 8 – 16 hodin. V mikrojeslích mohou být během dne maximálně 4 děti. V současné době se v nich střídá celkem 8 dětí v docházce  2 – 3 dny v týdnu. O děti se starají 2 pečovatelky. Společně s dětmi podnikají procházky po okolí, poznávají tak město, ve kterém bydlí, kreslí, tvoří, pečou dobroty a učí se nové věci. Do mikrojeslí mohou být přijímány děti od 6 měsíců do 3 let (včetně). V dubnu 2020 bude den otevřených dveří pro případně zájemce, kdy budete moci nahlédnout do prostor, kde si děti hrají.

logo

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.