+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Vážení občané, vzhledem k současné nestandardní situaci, kdy v souvislosti se souhrnným stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. března 2020 je po dobu trvání nouzového stavu podle usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 omezena činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) pouze na úkony a činnosti nezbytně nutné, především na ty, které vedou k ochraně života a zdraví ohrožených dětí, vycházíme Vám vstříc zodpovězením nejčastějších dotazů a žádostí, se kterými se na OSPOD nejčastěji obracíte.

 • Praktikování střídavé péče, případně soudem stanovených kontaktů dítěte s rodičem, který nemá dítě svěřené do péčeSoučasná vládní opatření se dotýkají osobnostních práv snad každého z nás. Za zdravý vývoj dětí jsou odpovědní jejich rodiče, případně osoby pečující a je na nich, aby zvážili a rozhodli, jakým způsobem aktuální nařízení vlády, která jsou vydávána právě z důvodu ochrany zdraví obyvatelstva, naplní. OSPOD nemá a ani nemůže mít žádný universální postup, protože každá rodinná situace je jiná a je třeba ji individuálně vyhodnotit. Často voláte s tím, že jeden z rodičů nastalé situace zneužívá nebo naopak, že rodič, který si chce dítě převzít, oznámí druhého, který odmítá dítě předat, k soudu. Milí rodiče, nezneužívejte situace
  a nezastrašujte se soudy. Vnímejte aktuální situaci a buďte především svým dětem příkladem. Zachovejte se tak, aby vše bylo v souladu s nařízeními vlády (neměnit komunity, nevycházet bez zjevného důvodu, omezit návštěvy…), současně se ale snažte vyjít maximálně vstříc především Vašim dětem v jejich právu na kontakty s rodičem, který je aktuálně nemá v péči. Tam, kde z objektivních důvodů nelze dítě do péče předat, hledejte nejrůznější alternativní možnosti kontaktů od telefonických, přes
  e-mailové, až po Skype, videohovory a podobně. Je zapotřebí nastalou situaci dětem citlivě vysvětlit a rozhodně svým dětem velmi pomůžete, když tak učiníte společně
  a Vaše děti budou moci vnímat, že jako rodiče táhnete za jeden provaz, že chráníte zdraví nejen jich samotných, ale i jejich blízkých. Možná se některým z Vás jeví, že na nastalou situaci doplácíte. Za OSPOD musíme sdělit, že možná ano, že i takový úhel pohledu může být v nastalé nestandardní situaci reálný. Doporučujeme však pohled optimistický, využívejte nových, neotřelých a moderních možností kontaktů s Vašimi dětmi. Můžete se například domlouvat i na pomoci s domácím vyučováním a jinými novými činnostmi. Doporučujeme využít nastalou situaci k posílení rodičovství jiným způsobem, například ukázat dětem, že každá situace má své řešení a že Vy je hledáte a umíte je najít, že se nevzdáváte, ale naopak, jste pro ně oporou a jistotou i v nestandardní době, jakou právě prožíváme. Uvědomte si prosím, že i pro Vaše děti je to situace velmi náročná. Nemohou dělat téměř nic z toho, co doposud zaplňovalo značnou část jejich denního režimu. Nechodí do školy, nemají zájmové kroužky, nestýkají se s kamarády. Rozhádaní rodiče je to poslední, co potřebují. A ruku na srdce, vždyť i Vy sami musíte být vyčerpaní a unavení. Nikdo nevíme, v jaké se nacházíme fázi všech možných opatření, a tak za Vaše děti prosíme, podpořte se, ulehčete si, pomozte si. Žádný soud, ani OSPOD to nevyřeší lépe než Vy sami, VŽDYŤ JSTE RODINA! PŘEJEME VÁM, ALE PŘEDEVŠÍM VAŠIM DĚTEM Z CELÉHO SRDCE, ABYSTE TO ZVLÁDLI A MY, PROTOŽE VÁS ZNÁME, VÍME, ŽE TO ZVLÁDNETE. JEDNO „UNIVERSÁLNO“ JSME JAKO OSPOD PRO VÁS PŘECI JEN NALEZLI – MILUJETE SVOJE DĚTI. DĚKUJEM VÁM ZA NĚ

  a těšíme se velmi na spolupráci ve snad již blízké době.
 • Plnění úkolů v souvislosti s domácím vyučováním – Milí rodiče a osoby pečující, snažte se prosím komunikovat se školou Vašich dětí. Pokud nemáte například internetové připojení, pokuste se domluvit na telefonických nebo alternativních možnostech komunikace se školou. Vážené paní učitelky a páni učitelé, děkujeme za Vaši snahu a naplňování své činnosti velmi nestandardním způsobem, současně děkujeme i za Vaše ohledy především k těm rodinám a dětem, které vede OSPOD v evidenci a kde domácí vyučování nemusí přinášet očekávané výsledky. Děkujeme též za pochopení, že pracovníci OSPOD nemohou sloužit jako fyzický kontakt a spojení mezi rodinami a školami (např. doručování úkolů a podobně).
 • Děti v institucionální péči a souhlasy OSPOD s propouštěním dětí do rodin – OSPOD podporuje i nadále všechny děti, u kterých je nařízena ústavní péče a aktuálně jsou na dlouhodobých (zkušebních) propustkách v rodině, aby tomu tak bylo
  i v současné, nestandardní době. V takových případech doporučuje setrvání dětí
  v rodině na základě vydaného souhlasu s „propustkou“. Naopak v případech, kde rodina není připravena na převzetí dětí do trvalé péče, upřednostňuje OSPOD návrat dětí do zařízení, kam jsou svěřené soudním rozhodnutím a rodičům doporučuje realizovat kontakty se svými dětmi v zařízení, dle jejich podmínek.
 • Vážení pěstouni – I když i doprovázející organizace mají svou činnost přizpůsobenou aktuálním omezeným možnostem, přesto se můžete i nadále obracet na své doprovázející sociální pracovníky dálkovým přístupem, především za účelem poskytnutí poradenství a podpory, i v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací.
 • Vážení občané, kteří bydlíte v bytových jednotkách a Vašimi sousedy jsou rodiny s dětmi – OSPOD si Vás dovoluje požádat o ohleduplnost k těmto rodinám, které Vás asi více než jindy ruší. Prosíme o pochopení jak dětí, tak rodičů, kteří to v současné době omezení pohybu nemají jednoduché a musí hledat činnosti pro děti po celé dny. OSPOD nesupluje pořádkovou činnost Policie a prosíme i za ně, abyste se na Policii obraceli v aktuální době jen v odůvodněných případech.
 • Vážení a milí rodiče – Víme, že momentálně procházíte „vysokou školou rodičovskou“ 😊 (promiňte odlehčení), OSPOD Vám přeje, aby se Vám podařilo nastalou situaci obrátit ve Váš „rodinný“ prospěch. Buďte spolu, naslouchejte svým dětem, vnímejte je, povídejte jim o sobě. Vytvořte si pro sebe a Vaše děti rodinný ostrov bezpečí, do kterého mohou vstupovat osobně, anebo za pomoci moderních technologií jen členové ostrova. Buďte spolu a věříme, že až nastalé potíže překonáte, budou nejen Vaše děti bohatší o nenahraditelné a cenné atributy, tolik podmíněné tím, čeho máme v běžném uspěchaném životě takový nedostatek „časem“. Je to sice nevyžádaná, ale přeci jen příležitost – pojďme ji využít.
 • Přejeme Vám všem hodně sil, trpělivosti a hlavně zdraví.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.