+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Odbor městského investora zajišťuje:
  • komplexní realizace akcí financovaných z rozpočtu města, ze státního rozpočtu a EU, a spolufinancované z dotačních titulů ČR nebo EU,
  • získávání dotací pro investice města, např. pro oblast vodovodů a kanalizací, pro komunikace, pro školská a sportovní zařízení, pro bytové a nebytové prostory města, pro
  • revitalizaci centra města a pod.
  • příprava podkladů pro investiční výstavbu nových staveb,
  • organizace výběrových řízení na investiční akce nových staveb,
  • zajištění investiční výstavby v k. ú. města Lysá nad Labem,
  • převod dokončených investičních akcí po kolaudaci do odboru správy majetku,
  • vedení rozpočtové kapitoly městského investora,
  • plnění dalších úkolů stanovených ZM, RM, starostou, místostarostou.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.