+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k výstavbě samostatného parkovacího systému P+R se 157 parkovacími stání, z toho bude 7 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla označená piktogramem.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. V neposlední řadě je možné zlepšenou dopravní dostupností přispět k začlenění sociálně vyloučených lokalit.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude samostatný parkovací systém P+R v návaznosti na vlakové a autobusové nádraží v Lysé nad Labem. Tento výstup v sobě zahrnuje několik dílčích částí, a to samotnou parkovací plochu P+ R, veřejné osvětlení, kamerový systém, přeložky sítí a sadové úpravy. Parkovací systém P+R bude podporovat návaznosti různých druhů dopravy a vymezovat plochy, které umožňují účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na ochranu a zvyšování kvality životní prostředí. Vytváří se tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a v přilehlých oblastech.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.