+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Všechny zákony v platném znění:
  • zákon č. 365/2000 a 263/2011 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • vyhláška č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
  • zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • zákon č. 499/2004 a 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě
  • vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
  • zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.