Všechny zákony v platném znění:
  • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích – do 31.12.2016
  • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – od 01.01.2017
  • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
  • zák. č. 337/192 Sb., o správě daní a poplatků,
  • zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě,
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č.129/2000 Sb., o krajích
  • zák. č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  • zák. č.500/2004 Sb., správní řád
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.