+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Všechny zákony v platném znění:
  • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zák. č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • zák.č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.