| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní informace k životní situaci

Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo do mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu údajů musíte oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na úřad.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Se žádostí se obraťte na jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit

S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1). Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
  • průkaz totožnosti,
  • dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vytištěna na příslušném úřadě (k prohlédnutí s návodem na vyplnění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:
  • 200 Kč při změně údajů v řidičském průkazu,
  • 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu.
Správní poplatek je splatný v hotovosti před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu/mezinárodním řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Nový řidičský průkaz vám bude vystaven do 20 dnů od podání žádosti, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 700 Kč.

Nový mezinárodní řidičský průkaz vám bude vystaven bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz musíte převzít osobně na obecním úřadě, kde jste žádost podal.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Může vám být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

Nejčastější dotazy

Lze pověřit k zastupování: podání žádosti, stejně tak i převzetí nového ŘP a MŘP musí být osobně.

Další informace

Kde získáte bližší informace:
-        obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.