| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Základní informace k životní situaci
Výdej dat z registru řidičů fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:
Obraťte se na obecní úřad s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit
S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1). Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:
 • žádost o výpis z evidenční karty řidiče,
 • doklad totožnosti,
 • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek činí 15 Kč pro tisk na výpočetní technice, 5 Kč za každou započatou další stranu. Správní poplatek je splatný v hotovosti před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče (zpravidla na počkání).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit elektronickým způsobem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy
 • Mohu požádat o výpis dat evidenční karty řidiče na cizí osobu: jen na základě souhlasu této osoby ověřeného příslušným orgánem.
Další informace
Kde získáte bližší informace:
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).
 • Ministerstvo dopravy ČR
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit
 • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
 • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • Vydání řidičského průkazu
 • Vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • Výměna řidičského průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravy , MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.