| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní informace k životní situaci

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru EU je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel ŘP.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí. Předložení průkazu totožnosti, stávajícího ŘP. Osobní jednání.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1). Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • dosavadní řidičský průkaz,
  • platný doklad totožnosti,

Žádosti o vydání nových ŘP nebo jejich výměnu se již nevyplňují, jsou vyplněny a vytisknuty z počítače na místě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vytištěna na příslušném úřadě (k prohlédnutí na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Výměna je prováděna bezplatně dle zákona. V případě změny údajů zapsaných v ŘP (změna příjmení, bydliště, titul, apod.) je stanoven správní poplatek 200,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 20 dní od podání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz musíte převzít osobně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde jste si žádost podal.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Zda lze žádost o vydání řidičského průkazu zaslat poštou:
  • každý žadatel se musí dostavit k vyplnění žádosti na úřad osobně – předložit doklad totožnosti

Další informace

Kde získáte bližší informace:

-        obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.