| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Základní informace k životní situaci
Mezinárodní řidičský průkaz (dále též "MŘP") se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:
Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit
S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1). Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:
 • platný národní řidičský průkaz,
 • platný doklad totožnosti,
 • jednu barevnou průkazovou fotografii.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání řídičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě (k prohlédnutí s návodem na vyplnění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR - vzor žádosti )Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek činí 50 Kč. Je splatný v hotovosti před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vaše žádost bude vyřízena do 20 dní od podání (zpravidla na počkání).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Řidičský průkaz musíte převzít osobně.

Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy
Zda lze žádost o vydání řidičského průkazu zaslat poštou:
 • každý žadatel se musí dostavit k vyplnění žádosti na úřad osobně
 • zastupování není přípustné
Další informace
Kde získáte bližší informace:
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit
 • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
 • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • Vydání řidičského průkazu
 • Vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • Výměna řidičského průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.