| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdejte průkaz na příslušném úřadu (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1). Oprávněný pracovník vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.  

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa hlášeného trvalého pobytu (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).             Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

-        řidičský průkaz,
-        platný doklad totožnosti,
-        barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii v případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění. V případě smrti držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickým způsobem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 61/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
Vyhláška č. 154/2003 Sb., kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

Nejčastější dotazy

-        Proč se musí odevzdat ŘP po zemřelém: jedná se o úřední doklad

Další informace

Kde získáte bližší informace:

-        obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).
-        Ministerstvo dopravy ČR

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.