+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že v období od poloviny března 2020 do konce června roku 2020 proběhne rekonstrukce silnice II/272, a to od semické křižovatky přes most Bohumila Hrabala až po napojení silnice č. II/272 na silnici II/331 (tedy konec stávajícího obchvatu), za úplné uzavírky silnice č. II/272 (tedy za úplného vyloučení silničního provozu). Návrh objízdné trasy je prozatím plánován následovně: po silnici č. II/611 směr na obec Nehvizdy, dále na křižovatce u obce Jirny po silnici č. 101, směrem na Zápy, dále po dálnici D10 (neplacený úsek) do Staré Boleslavi a poté sjezdem ze silnice č. II/610 zpět na obec Sojovice, Dvorce, Lysá nad Labem. Upozorňujeme, že objízdná trasa je ve fázi návrhu, proto může být ještě mírně pozměněna.

Termín realizace stavby je zatím pouze předběžný (informativní), jelikož investor stavby, kterým je Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje ještě nepodala žádost o úplnou uzavírku komunikace č. II/272 a nařízení objízdné trasy, kde je jeho povinností již uvést konkrétní datum (období) realizace stavby. Termín realizace stavby je též vázán na klimatické podmínky.

Dále Vám sdělujeme, že je se zhotovitelem stavby předběžně dohodnuto, že během realizace stavby budou lávky (chodníky) po stranách mostu B. Hrabala zpřístupněny pro pěší a cyklistický provoz, avšak vždy jen jedna strana, dle stavebních prací v rámci rekonstrukce silnice II/272.

Autobusová doprava bude uzpůsobena realizaci stavby. Předběžně: autobusová doprava bude navedena na železniční zastávku Čelákovice, kdy odjezdy autobusových linek, budou přizpůsobeny případným zpožděním železniční dopravy ze směru Lysá nad Labem.

V Čelákovicích, u železniční zastávky Čelákovice – Jiřina bude bezplatně k dispozici u Kovohutí parkovací plocha pro občany, kteří pro příjezd k vlakovým spojům zvolí osobní automobily.

Dne 29.01.2020 proběhne v této věci jednání s účastníky, zástupci okolních obcí a dotčenými orgány, kdy Vás po tomto jednání již budeme informovat podrobněji.

Děkujeme za pochopení.

Dopravní uzavírka 732x366

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.