+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Výluky na trati – jednokolejný provoz

Únor – budou probíhat výluky pro výstavbu trakčních podpěr od 4.2. do 24.2.2020 a z důvodu jízdy vlaků po jedné koleji. Spoje nabírat zpoždění 5-10 minut.

Březen – od 11. 3. do 9. 4. bude opět probíhat jednokolejný provoz z důvodu vkládání výhybek doodbočky Káraný a z důvodu jízdy vlaků po jedné koleji. Spoje nabírat zpoždění 5-10 minut.

Duben – od 9. 4. do 15. 6. budou probíhat práce na rekonstrukci 1. traťové koleje v úseku Lysá – odb. Káraný, které nebudou mít vliv na zpoždění vlaků.

Uzavírka přejezdů a objízdné trasy.

V termínu od 17. 5. do 8. 6. 2020 bude úplně uzavřen železniční přejezd P3611 na komunikaci.

Uzavírky a omezení provozu na komunikacích

Omezení na silničních komunikacích se až do uzavírky přejezdu P 3611 17. 5. neplánují.
Uzavírka silnice III/3315 do Byšiček je plánována od 17. 5. do 8. 6. 2020, objízdná trasa bude vyznačna a včas oznámena po projednání.

V únoru a březnu bude probíhat příprava přístupu na stavbu, která se dotkne polní cest.

Od 6. 2. do 24. 2. 2020 polní cesta od žel. přejezdu na Byšičky k přejezdu u sv. Václava
Od 24. 2. do 9. 3. 2020 polní cesta od Karlova přes místo V Olšinách k dráze
Od 9. 3. do 30.3. 2020 polní cesta od Karlova k ulici Ke Kovoně

Hrubý plán výstavby OT Lysá n. Labem - Čelákovice

Rok 2020

03 - vložení odbočky Káraný
04 – 06 Strojní úprava 1. traťové koleje (TK) Lysá – odb. Káraný
06 – 09 Strojní úprava 2. TK Lysá – odb. Káraný
03 – 09 Příprava pro provizorní most přes Labe
09 – 11 zřízení trati na provizorním mostu
12 - snesení a likvidace poloviny mostu

Rok 2021

03 – 08 rekonstrukce 1. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů
08 – 09 výsun mostu a propojení 1. TK
09 – 12 rekonstrukce 2. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů
12 - snesení a likvidace provizorního mostu

Rok 2022

03 – 06 terénní úpravy a dokončovací práce

Více informací viz přílohy.

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.