+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau


REKONSTRUKCE SILNICE Č. II/272, ul. MÍROVÁ, Lysá nad Labem


investor: Středočeský kraj, Město Lysá nad Labem

termín: I. etapa od 29.09.2020 do 31.01.2021


                II. etapa od 01.02.2021 do 30.06.2021


                III. etapa od 01.07.2021 do 31.12.2021


                IV. etapa od 01.01.2022 do 31.07.2022


objízdná trasa pro všechny etapy: po silnici č. II/332, ulice Družstevní


délka realizace: 23 – 24 měsíců


veřejná linková doprava:

Linka 661 bude vedena ze zastávky Lysá nad Labem, Litol, U Mostu, přímo po II/272 – vlevo II/331 Družstevní – mírně vpravo II/272 Mírová a dále po své pravidelné trase. V opačné směru bude linka vedena toutéž trasou.


Linka 480 bude vedena ze zastávky Ostrá, obora, přímo po II/331 – přímo II/331 Družstevní – mírně vpravo II/272 Mírová a dále po své pravidelné trase. V opačném směru bude linka vedena toutéž trasou.


Ruší se zastávka Lysá nad Labem, Litol, Mírová – obousměrně pro linky 480 i 661

Přemisťují se zastávky Lysá nad Labem, Borek - obousměrně do autobusového zálivu na komunikaci č. II/331, ulice Družstevní před domem, respektive neproti č. p. 352/41 a zastávka Lysá nad Labem, Litol - obousměrně do autobusového zálivu na komunikaci č. II/331, ul. Družstevní před domem, respektivě naproti č. p. 193/4.

DODATEK č. 1

V rámci zřízení denopie na pozemku p. č. 306/1 v katastrální území Litol, bude na silnici č. II/272 stanovena přechodná úprava provozu (viz. DIO), zabezpečující plynulost a bezpečnost silničního provozu v rámci výjezdu vozidel stavby z deponie na silnici č. II/272.

TÝDENNÍ REPORT


Byly započaty stavební práce na I. etapě rekonstrukce, tj. odtěžování kostek žulové dlažby včetně evidence denních odvozů žulové dlažby a jejímu odvozu na určenou mezideponii KSÚS. Dále bylo přikročeno k přípravným pracem na inženýrských sítích - kanalizace.

Probíhá pokládka betonového potrubí DN 800 od čerpací stanice po ul. Mírová.

Budou prováděny práce v ul. Mírová na kanalizační stoce „A“ DN 600, od šachty Š30 k šachtě Š29 a dále k šachtě Š28, tedy v úseku ulice Mírovou do křižovatky s ulicí Na Vysoké Mezi.

Pokládání kanalizace mezi šachtami Š28 až Š30 na stoce A v ul. Mírová.


Kanalizace splašková stoka  "A" v úseku šachet Š30 k šachtě Š25. Kanalizace dešťová stoka v úseku ul. Mírová – ČOV 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.