+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

REKONSTRUKCE SILNICE Č. II/272, ČSA, Lysá nad Labem

investor: Středočeský kraj, Město Lysá nad Labem

termín:   I. etapa od 21.09.2020 do 18.12.2020 (ul. Na Písku až Mánesova, včetně křižovatek)

                II. etapa od 15.03.2021 do 31.05.2021 (ul. Mánesova až Resslova)

                III. etapa od 01.06.2021 do 15.08.2021 (ul. Resslova až „v“)

objízdná trasa I. etapa: 

vozidla do 12 t – silnice č. III/2725 do obce Stratov, dále silnice č. III/3316 do obce Milovice, dále po silnici č. II/332 a zpět na silnici č. II/272

vozidla nad 12 t – silnice č. II/331 do obce Sojovice, dále po silnici č. II/610 a III/2752 na D10, dále na exitu 27 (Benátky nad Jizerou) zpět na silnici č. II/272

délka realizace: 8 – 9 měsíců

veřejná linková doprava:

Směr Milovice (linky 432 a 442) – po MK Masarykova v Lysé nad Labem po své trase – vlevo MK Sojovická po MK Stržiště – zpět Sojovická – vlevo nám. B. Hrozného – přímo MK Komenského – vpravo MK Resslova – vlevo Československé armády a dále po své trase.

Směr Lysá nad Labem, žel. st. (linky 432 a 442) – po MK ČSA po své trase – vpravo MK Resslova – vlevo MK Komenského – přímo nám. B. Hrozného – vpravo MK Sojovická po MK Stržiště – zpět MK Sojovická – vpravo MK Masarykova a dále po své trase.

Ranní spoje linky 480 ve směru Lysá nad Labem budou ukončeny v zastávce Lysá nad Labem, škola, ostatní spoje pojednou variantou trasy bez závleku k této zastávce.

Spoje linky 431, které obsluhují zastávku Lysá nad Labem, škola budou vedeny oběma směry po své trase po MK Sojovická – nám. B. Hrozného – přímo MK Komenského – vpravo MK Resslova – vpravo MK Třebízského – vpravo MK Šmeralova – vlevo MK Komenského – přímo nám. B. Hrozného – MK Sojovická a dále po své trase. Lysá nad Labem, škola – přesunuta do MK Komenského

 

DODATEK č. 1

 


Levá strana silnice č. II/272, ulice ČSA bude znepřístupněna, z důvodu výstavby plynovodu v tomto úseku, tedy od ulice Mánesova po ulici Resslova (viz DIO). Tento úsek bude osazen dopravními značkami č. Z4 „Směrovací deska“. Úsek je průjezdný, avšak dbejte zvýšené opatrnosti, v rámci zúžení vozovky. Chodník je chodcům přístupný.

TÝDENNÍ REPORT:

Uzavírka komunikací trvá dle současné situace. Chodci jsou směrování na levý chodník (ve směru od Husovo náměstí). Pokračování prací na rekonstrukci kanalizace. Zahájení prací na přeložce STL plynovodu.

Pokračující práce na inženýrských sítích - kanalizace a STL plynovod.

Uzavírka komunikací trvá dle současné situace. Chodci jsou směrováni na levý chodník (ve směru od náměstí). Prosíme občany o využívání převážně tohoto chodníku v celé délce staveniště. Pokračování prací na rekonstrukci kanalizace a přeložce STL plynovodu.

Uzavírka komunikací bude rozšířena po místní komunikaci ulice Resslova. Chodci jsou směrováni na levý chodník (ve směru od náměstí). Opětovně žádáme občany o využívání převážně tohoto chodníku v celé délce staveniště. Pokračování prací na rekonstrukci kanalizace a přeložce STL plynovodu.

Uzavírka silnice č. II/272 byla rozšířena o další úsek, a to od ulice Mánesova po ulici Resslova, místní komunikace ulice Resslova zůstavá průjezdnou, jedná se o souběh I. a II. etapy rekonstrukce. Chodci jsou směrováni na levý chodník (ve směru od náměstí). Opětovně žádáme občany o využívání převážně tohoto chodníku v celé délce staveniště. Pokračování prací na rekonstrukci kanalizace a přeložce STL plynovodu. V pátek dne 06.11.2020 na stavbě proběhly dynamické penetrační zkoušky. Mezitím pokračují práce od SŠ4 dále. V současné době je již usazená SŠ5.

 

 

 

 
 

 

 

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.