+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Dle usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 117 ze dne 2. 3. 2021 vyhlašuje město Lysá nad Labem výzvu pro podávání žádostí z „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“ pro rok 2021. Při vyúčtování budou přijímány účty způsobilých výdajů vystavených v období od data zveřejnění Programu s označením účelu využití. (více https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/uredni-deska/3137-vyzva-pro-podavani-zadosti-z-programu-na-opravu-a-udrzbu-vnejsiho-vzhledu-budov-ktere-se-nachazeji-v-mestske-pamatkove-zone-lysa-nad-labem-a-pamatkove-chranenych-budov-v-katastralnim-uzemi-lysa-nad-labem-a-litol-pro-rok-2021)

Formulář naleznete zde: https://obcan.mestolysa.cz/obcan/dotace_a_granty

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.