| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Výluky vlaků v souvislosti s rekonstrukcí železničního nadjezdu:
z 5. na 6. května, z 6. na 7. května, z 7. na 8. května a z 8. na 9. května 2018 (vždy od 20.00 do 04.00 hodin). Bude zajištěna náhradní autobusová doprava do Milovic.
Z 11. na 12. května 2018 (od 20.00 do 04.00 hodin). Bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Více informací o výlukách  - ve stanicích, na webu www.cd.cz pod záložkou "omezení provozu" a v tisku.
Jízdní řady naleznete také na městském facebooku.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.