+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM K REALIZACI OBCHVATU V LOKALITĚ, KTERÁ JE V KOLIZI S VÝSKYTEM DRUHOTNÉHO MOKŘADU

Vzhledem k řadě spekulací, které se v poslední době vyrojily v mediálním prostoru ohledně realizace obchvatu Lysé nad Labem, v lokalitě s výskytem druhotného mokřadu, bychom touto cestou rádi uvedli vše na pravou míru.

Vybudování východního obchvatu Lysé nad Labem je dlouhodobou prioritou města. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která svým významem přesahuje partikulární zájmy, jak ostatně potvrzuje shoda na její realizaci mezi zastupiteli Lysé nad Labem napříč politickým spektrem. Co se týče možné kolize výstavby obchvatu s ochranou přírody a krajiny, nechalo město na toto téma zpracovat biologické posouzení. Vyplývá z něj, že část území, kterým má vést trasa plánovaného obchvatu, lze považovat za druhotný mokřad. Za tuto část jsme připraveni zajistit náhradní biotopy, které by umožnily existenci přítomných druhů a zároveň sloužily jako biotopy pro záchranné transfery zvláště chráněných druhů živočichů vázaných na mokřad v místě stavby.

Pokud jde o ideu vybudování dětského výukového centra pro řešení krizových situací (tzv. Svět záchranářů), vnímáme ji jako celospolečensky přínosnou. Z tohoto důvodu schválilo zastupitelstvo Lysé nad Labem v létě loňského roku záměr prodeje pozemků v okolí druhotného mokřadu, jež se k vybudování výukového centra jevily jako vhodné, Středočeskému kraji. Zde je nutné zdůraznit, že o výstavbě centra na předmětných pozemcích nebylo v době schválení záměru rozhodnuto - projekt tehdy byl a i nyní stále je v rovině idey, jejíž naplnění podléhá přísným schvalovacím procesům, včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Středočeský kraj zatím žádnou lokalitu pro případné zřízení centra nevybral, pro tento účel tedy dosud nedošlo ani k výkupu pozemků. S ohledem na události posledních měsíců je zároveň logické, že může dojít k přehodnocení projektu, ať už z důvodu klimatických změn či ekonomického vývoje, jak již ostatně konstatoval kraj i Ministerstvo životního prostředí. S oběma subjekty situaci pravidelně analyzujeme a budeme postupovat ve vzájemné shodě.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že ochrana životního prostředí, rozvoj zeleně a podpora udržování vody v krajině patří mezi jednoznačné zájmy rady, definované mj. v programovém prohlášení. Na naplňování těchto zájmů budeme ochotně spolupracovat se všemi subjekty, které jsou s nimi v souladu.

Za vedení města Lysá nad Labem

Ing. Karel Otava, starosta


pic 1

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.