+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Na pracovním zastupitelstvu jsme se téměř jednohlasně přiklonili k rekonstrukci stávajícího objektu Vily v Litoli, pro rozšíření kapacity MŠ Dráček.

Nechali jsme si architektonicko-projekční kanceláři vypracovat studii proveditelnosti a položili jsme jim tyto otázky:  

Zda je reálné vybudovat ve vile 2 třídy (max. 56 dětí)

Po vyhodnocení objemových kapacit objektu vily č.p. 149 lze konstatovat, že v objektu je možné zřídit 2 oddělení MŠ pro optimálně 50 dětí. V každém patře by bylo 1 oddělení pro 25 dětí.

Jaký je hrubý finanční odhad rekonstrukce vily?

15.800.000,- - 18.700.000,- Kč bez DPH (Var. rekonstrukce + propojovací objekt)

Je reálné propojení školky Dráček s vilou suchou cestou?

S ohledem na provozní a dispoziční uspořádání stávající školky a předpokládané provozní řešení vily je možné provést dostavbu propojovacího objektu s komunikační chodbou, do které bude možné vstoupit ze stávající budovy školky z místností kuchyně a herny (v místě stávajících dveří na zahradu) a ve vile by byla chodba napojena v prostoru hlavního komunikačního uzlu v severním rohu objektu.

Finanční náročnost jednotlivých řešení – zda vilu zbourat či nezbourat

Varianta: rekonstrukce + propojovací objekt větší 19.350.000,-  -   22.250.000,- Kč

Varianta: demolice + přístavba nového pavilonu    17.400.000,-  -  20.400.000,- Kč

Pokud jde pouze o prosté porovnání finančních nákladů na rekonstrukci vily vůči její případné demolici a nové přístavbě ke stávající školce, nelze jednoznačně říci, která varianta bude nakonec nákladnější. Cenové odhady na rekonstrukci i demolici s přístavbou jsou každý v rozmezí cca 3,0 mil. Kč a v této fázi se to nedá určit přesněji. Navíc u přístavby se jen velmi nahrubo uvažovalo s objemovými parametry, které podle nás můžou být nižší než u rekonstrukce vily, protože přístavba by se dala více takzvaně „ušít na míru“, zatímco u rekonstrukce jsou objemové parametry již dány. Pokud by mělo jít o toto porovnání na stejně velkých objektech, vyšla by rekonstrukce s největší pravděpodobností mírně levněji.

Pokud objekt vyhovuje danému záměru a jeho stavebně technický stav nevylučuje rekonstrukci v parametrech výrazně nepřekračujících demolici a novou přístavbu, je zbytečné celý objekt zbourat a odvézt cca 1000 – 1500 t suti na skládku, kdy je nutné druhotně řešit její částečnou recyklaci. Z dlouhodobého hlediska, pokud by se takto postupovalo pokaždé, takovéto postupy zatěžují životní prostředí. Vzhledem k tomu, že i historický význam vily je pro místní obyvatele nezanedbatelný, a proto jsme se rozhodli vilu nebourat.

Zadali jsme společnosti Apolo CZ, s.r.o. vypracovat hmotovou studii, kterou bychom chtěli občanům představit na pracovním zastupitelstvu v prosinci.

Romana Fischerová

místostarostka

obrázek vila v litoli

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.