+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Vestavba učeben do suterénu pavilonu D ZŠ J. A. Komenského

 
V měsících srpen 2015 až leden 2016 byla realizována investiční akce města s názvem: „Vestavba učeben do suterénu pavilonu D ZŠ J.A.Komenského“. Předmětem celého projektu byla rozsáhlá rekonstrukce suterénu pavilonu D a jeho přestavba na učebny, kabinety, knihovnu, šatny a sociální zázemí. Projekt bylo nutné realizovat z důvodu nedostatečné kapacity základních škol kvůli navyšujícímu se počtu žáků v základních školách.

Hlavním cílem projektu bylo především navýšení kapacity ZŠ J.A.Komenského pomocí vestavby nových kmenových učeben do stávajících prostor školy. Vestavba byla provedena do stávajících prostor pavilonu D školy, přičemž se vybudovali 4 učebny každá o výměře cca 65m2. Dále byla vybudována chodba, šatní prostory, kabinet, jednací/relaxační místnost, knihovna, toalety pro chlapce, dívky, kantory i vozíčkáře, úklidová komora se skladem čisticích prostředků a dílna se skladem nábytku. Celkově projekt přinesl škole 4 nové kmenové učebny, a tedy možnost navýšení kapacity až o 120 žáků. Skoro celý suterén je navíc bezbariérový.

Celkové náklady projektu na stavební úpravy a vybavení byly 9,8mil korun. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem financí v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst dotací ve výši 4,647mil. Kč, zbytek byl hrazen z rozpočtu města pro rok 2015. Generálním dodavatelem stavby byla společnost RYBÁŘ stavební s.r.o.

Ukončení stavebních prací proběhlo v listopadu 2015 a v současnosti jsou prostory zařizovány. Prostory byly slavnostně otevřeny dne 19.1.2016 v rámci dne Otevřených dveří za účasti paní ředitelky Mgr. Marie Novákové, starosty města Lysá nad Labem Mgr. Jiřího Havelky, zástupce zhotovitele Ing. Davida Rybáře, některých zastupitelů města a dalších. Nové žáky v těchto prostorech škola přivítá v září roku 2016.

Olga Vlastová MSc.
Projektový manažer Město Lysá n. L.

1

2
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.