+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Vážení řidiči motorových vozidel, dovolujeme si Vás důrazně upozornit na dodržování vodorovného značení na ploše Husova náměstí.

Pouze část plochy je určena k parkování motorových vozidel a tato je vyznačena vodorovným značením. Ostatní plocha je určena pro pohyb chodců. Nelze přehlížet, že nezodpovědné chování některých řidičů ohrožuje bezpečnost chodců.

Stáním mimo vyhrazené parkoviště se řidič dopouští přestupku podle zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, za který lze uložit na místě pokutu příkazem do 2 000 Kč.

Bc. Luboš Zita

velitel městské policie

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.