+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Dne 19. 2. proběhlo pracovní jednání Krajské epidemiologické komise, která projednala současnou situaci a přijatá opatření ve Středočeském kraji v souvislosti s výskytem a šířením nového typu virového onemocnění Covid-19. Přípravu a také mimořádná opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku organizují a nařizují orgány ochrany veřejného zdraví v nezbytně nutném rozsahu a rozhodují o jejich ukončení. Státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví vykonává, zejména Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo vnitra.

Vzhledem k možnému výskytu nového koronaviru 2019 – nCoV Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS SčK) vypracovala epidemiologická a klinická kritéria, která slouží jako pomůcka při vyslovení podezření na toto onemocnění.

Současně byl KHS SčK vypracován i postup pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Tyto dokumenty byly předány všem poskytovatelům lůžkové péče ve Středočeském kraji. Situace by byla řešena za pomoci postupů uvedených ve „Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb“ a za pomoci postupů uvedených v Pandemickém plánu Středočeského kraje.

Byla zřízena infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106. Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

KV WEB2
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.