| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Po městě Lysá nad Labem a v celém širokém okolí se rozšířil škůdce Zavíječ zimostrázovýCydalima perspectalis, škodící na okrasných dřevinách, a to převážně na zimostrázu vždyzeleném – Buxus sempervierens, druhotně škodícím na růžích a vrbách. Pokud doma máte napadený keř tímto škůdcem a zamoření je silné tak je nejlepší likvidace keře spálením aby, se dále škůdce nešířil. Pokud je napadení slabé, tak se dá použít na malinké housenky prvního a druhého instaru (velikost housenky) prostředek LEPINOX, na větší housenky CARATE, DECIS nebo CAREO ale účinky na větší instary housenek jsou slabé. Na dospělce motýla se dají použít feromonové lapače, které zachytí jen část populace.

Na rostlinách škodí housenky žírem listů, pupenů a kůry. Při masivním zamoření housenkami rostliny zimostrázu nejsou schopné dlouhodobě odolávat a rostlina nezvládá regeneraci a umírá.

Škůdce se na rostlinách pozná vyžranými plochami listů spředenými řídkou pavučinkou, takové plochy neobrůstají novými výhonky. Housenka má černou hlavičku, tělo je zelené s černými podélnými pruhy, řídce chloupkaté. Housenka dorůstá velikosti 30 – 40 mm. Mezi listy se pohybuje velice rychle. Motýl je bílý s šedým okrajem křídel o velikosti 25-30mm. Do roka může mít až 4 generace. V průběhu sezóny se stává, že se generace prolínají a mohou se na jedné rostlině vyskytovat housenky několika velikostí a zároveň může být pozorovatelný i motýlek.

Jako opatření proti šíření budou zlikvidovány nejvíce napadené keře zimostrázu na městském hřbitově, kde jsou rostliny nejvíce napadeny škůdcem, a odkud se nekontrolovatelně druhotně šíří.

Ing. Veronika Rybová

referent OSM čistota a zeleň

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.