| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Vážení spoluobčané, Šibák čili Spalovna, kde se nachází městská kompostárna malého rozsahu, není skládka všeho typu odpadu!!! Městu „kompostárna“ slouží pro účely dočasné deponace biologického materiálu z údržby městských pozemků. Ukládá se tam měkká hmota, jako je posekaná tráva, shrabané listí a dřevnatá hmota, jako jsou ořezané větve z údržby městských stromů. Oba druhy biomasy se ukládají na typové hromady. Často se dostává na kompostárnu biomasa v igelitových pytlích. Problém je v tom, že igelitový pytel se nerozloží a znehodnocuje tak kompost.

V poslední době se stává, že když se občan nedostane na kompostárnu, tak posekanou trávu, listí, jablka, zeleninu ze zahrady, větve a bohužel i velkoobjemový odpad nechá v příkopě nebo blízkém okolí kompostárny. Paradox je v tom, že občan jedoucí na Šibák jede kolem městského separačního dvora, kde na všechny typy odpadu mají kontejnery a odpad je zde k odevzdání ZDARMA!

Otevírací doba na separačním dvoře je Po – Pa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, So 8.00 – 13.00.

Zakládáním černých skládek se občan dopouští přestupku dle § 69 odst. 2 zák. 185/2001 Sb., o odpadech a může mu být uložena pokuta až 50 000 Kč.

Chceme-li mít hezké a čisté město a jeho okolí, tak si neznehodnocujme krajinu, ve které žijeme. Za peníze, které jsou vynaloženy na likvidaci černých skládek, se mohly založit například nové květinové záhony, klidová zákoutí, rekreační místa, kde byste mohli po trávníku chodit bosi, bez rizika poranění. To vše stojí za zamyšlení nad tímto tématem.

referent OSM čistota a zeleň Ing. Veronika Rybová

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.