| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Městská vyznamenání udělena

V pondělní podvečer 4. března 2019 si z rukou představitelů města převzali ocenění občané, kteří významnou měrou obohacují život nás všech, reprezentují město nebo pomáhají druhým. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení pěveckého sboru Ama musica pod vedením Bc. Jany Erbenové. Těm, co se v tento den nemohli akce zúčastnit osobně, budou vyznamenání předána v náhradním termínu. Čestná medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání I. třídy bylo uděleno plk. letectva i. m. Bedřichu Krátkorukému za hrdinství ve 2. světové válce. Čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání II. třídy byly uděleny: Vlastimilu Jansovi za první místo na seniorském MS šachistů kategorie nad 65 let a Matěji Kodešovi za práci s mýdlovými bublinami na světové úrovni a za držení světových rekordů v této oblasti. Čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání III. třídy byly uděleny: Jaroslavu Minaříkovi za celoživotní přínos požární ochraně města, Bc. Romanu Zimovi za významný přínos požární ochraně města, Františku Blažkovi za celoživotní práci s dětmi a mládeží, Mgr. Emanuelu Vejnarovi za aktivní podíl na kulturně-osvětových aktivitách města, Mgr. Josefu Žílovi za celoživotní přínos při výchově mladé generace, Kamilu Mrázkovi za 80 bezpříspěvkových odběrů krve a Mgr. Zdeňku Tlamichovi za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Pamětní medaile byly uděleny: Boženě Chmelové za celoživotní přínos v oblasti kultury a propagace města Lysá nad Labem, Aloisi Kaplanovi za aktivní činnost v Rybářském spolku v Lysé nad Labem, Zdeňce Štolovské za aktivní činnost v obci Baráčníků v Lysé nad Labem, Jaroslavu Benešovi za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem, Heleně Hlaváčkové za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem, Miloslavu Hlavsovi za podporu kulturního života ve městě, Františku Jirouskovi za aktivní činnost v oblasti kultury, Janě Černohorské za dlouholetou ekonomickou činnost pro TJ Sokol, Tomáši Jakubalovi za dlouholetou činnost v oddíle lehké atletiky TJ Sokol a Ellině Belčikové za rozvoj kultury a výchovu mladé generace v Lysé nad Labem. Dále byly na návrh ředitele Městské policie uděleny medaile Za věrnost strážníkům MěP Lysá nad Labem: medaile „Za věrnost“ I. stupně str. Bc. Luďku Přibylovi za 20 let u MěP a medaile „Za věrnost“ III. stupně str. Miroslavu Ambrožovi za 10 let u MěP. Starosta města udělil zvláštní ocenění paní Jaroslavě Labutové za práci pro charitu. Všem oceněným gratulujeme a přejeme jím hodně úspěchů v jejich další činnosti.

                                                                                                                    Odbor ŠSVZaK


ocenění

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.