+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Vážení občané,


rada města schválila nová pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“ s platností od 1. září 2019.

Pravidla upravují Listy zejména z hlediska obsahové náplně, přípravy a distribuce jednotlivých vydání. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla zůstává 10. dne předchozího měsíce včetně, na emailové adrese:
listy@mestolysa.cz

Nově žadatel o vydání příspěvku může zaslat do jednoho čísla pouze jeden článek v rozsahu maximálně 2 000 znaků včetně mezer. Příspěvek musí být zaslán v editoru MS Office Word a může být redakční radou krácen, popř. stylisticky a gramaticky upraven. Zveřejnění příspěvků může redakční rada odsunout do následujícího vydání zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků. Zároveň musí příspěvek obsahovat název článku a celé jméno autora.

Přiložená fotografie musí být zaslána jako samostatná příloha ve formátu jpg. v rozlišení 300 DPI, současně s celým jménem autora.

Veškeré informace a celou verzi nových pravidel naleznete zde: https://mestolysa.cz/cz/listy

Děkujeme za dodržování již u příspěvků zasílaných do říjnového vydání.


Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.