+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Společnost EKO-KOM Praha každoročně vyhodnocuje výsledky měření emisí CO₂. Ty jsou pak podkladem pro přiznání finančních příspěvků pro města, která přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. K těmto městům patří i Lysá. Tím, že občané našeho města třídí odpad, bylo v roce 2015 vyprodukováno o téměř 569 tun CO₂ méně. Jen pro představu to obnáší úsporu energie 13 400 gigajoulů (cena 1 GJ je asi 800 Kč). Kromě toho, že naše město obdrželo „Osvědčení o úspoře emisí“, byla posílena městská pokladna o 898 tisíc Kč.

Všem občanům, kteří poctivě odpad třídili a třídí, děkujeme.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.