+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Vážení občané,

jsem si vědoma, že na FB profilu se toho pod názvem „podnikatelský inkubátor Mlíčník“ napsalo už hodně. Přesto bych vám ráda poskytla další, zcela nové informace. 
Poté, co byly na úřad doručeny připomínky pana Luňáčka, týkající se stavby podnikatelského inkubátoru v Lysé nad Labem, jsem pana Luňáčka oslovila, abych se o této stavbě dozvěděla víc. 
Během dvou měsíců jsem se pak rozjela do měst, kde již inkubátor stojí. Nikde se budovy inkubátoru nepodobají těm, které jsou navržené společností KATCHER v Lysé nad Labem. Navštívila jsem také města, kde chtějí investoři postavit ubytovací zařízení – a je jedno, zda je nazývají jako ubytovny, sezónní byty nebo ateliéry, ale nikdy je nepojmenovali podnikatelský inkubátor. Dotazovala jsem se, jak se lze takovým stavbám bránit. A zjistila, že jediný stoprocentní způsob je vlastnit alespoň část pozemku, kterého se takový projekt týká.
Proto jsem oslovila majitele pozemku LV 11728 č. parcely 511/5 – 6 285m2, LV 2578 č. parcely 511/60 – 11 086m2, abych se informovala, zda společnost KATCHER je vlastníkem těchto pozemků. Dozvěděla jsem se, že cca před 2 lety byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí se společností KATCHER, která končí 30. 6. 2019. Ruská společnost požádala o prodloužení o další rok, ale s tím majitel nesouhlasil. Asi před 15 dny majitel pozemku oslovil společnost KATCHER, aby přistoupili k jednání o řádné kupní smlouvě. Zároveň je majitel pozemku informoval, že smlouva o smlouvě budoucí zaniká 30. 6. 2019. 
Z dnešního rána mám informaci, že společnost KATCHER na výzvu nereagovala, a tím jejich smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemku na Mlíčníku zanikla. Pozemky budou nabídnuty k prodeji dalším zájemcům. Otázkou je, zda by město tyto pozemky nemělo koupit, anebo zda není doba na to, začít jednat s obchodními řetězci, např. s Lidlem. ( Lidl jsem před dovolenou oslovila)

Současně se všem omlouvám, že jsem tyto informace neposkytla dřív, ale slíbila jsem majiteli pozemku, že informace nezveřejním dříve, než uplyne lhůta již zmíněné smlouvy se společností KATCHER. O mých jednání byli informováni radní i zástupci opozičních zastupitelů.
Přeji všem klidné a pohodové léto

Romana Fischerová

inkubátor

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.