+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
PlakátProjekt je financován EU.Název projektu:

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ MAS POLABÍ, o.p.s.Projekt pro území: ORP LYSÁ NAD LABEM a MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

Žadatel projektu: MAS POLABÍ, o.p.s.

Partner projektu:Město LYSÁ NAD LABEMProjekt MAP spadá pod OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT, PO3)  Délka trvání projektu: 1. 12. 2016 - 31. 10. 2018 Dotace:  2 270 993,20Kč,- Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0004016

 • CÍLEM MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol, ředitelů a učitelů i ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

 • MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZAMĚŘENÉ NA PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

 • VÝSTUPY PROJEKTU budou:

  Strategický rámec MAP do roku 2023, vč. investičních priorit zde:

  http://map-polabi.webnode.cz/dokumenty/

  (schváleno Řídícím výborem a odevzdáno na sekretariát RSK 13. 2. 2017)

  Dále soubor aktivit, z nichž vyplynou priority a návrhy konkrétních řešení místních problémů;  PROSÍM, POSÍLEJTE PROJEKTY/AKTIVITY DO AKČNÍHO PLÁNU MAP na adresu info@maspolabi.cz DĚKUJEME.

  PRO INVESTIČNÍ AKCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JE SOULAD SE STRATEGICKÝM RÁMCEM MAP

  PODMÍNKOU ČERPÁNÍ DOTACÍ Z IROP. 
  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA projektu MAP je tvořena následujícími jednotkami:

  ŘÍDÍCÍ VÝBOR

  ZŘIZOVATELÉ ŠKOL A ZÁSTUPCI ŠKOL JSOU VŽDY VÍTÁNI NA JEDNÁNÍCH ŘÍDÍCÍHO VÝBORU, V PŘÍPADĚ ZÁJMU STÁT SE ČLENEM ŘÍDÍCÍHO VÝBORU, KONTAKTUJTE PROSÍM koordinátorku MAP Mgr. Ing. Miladu Čáslavkovou:

  mobil: 722 552 484,

  e-mail:milada.caslavkova@maspolabi.cz  REALIZAČNÍ TÝM

  Projektový manažer:

  Mgr. Ing. Milada Čáslavková, e-mail: milada.caslavkova@maspolabi.cz

  Věcný manažer:

  Bc. Vendula Brožová , e-mail: venp@centrum.cz

  Administrativní pracovník za město Benátky nad Jizerou:

Magda Jamboro
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.